LIVARSTVO II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Opiše osnovne i pomoćne materijale koji se koriste u livačkoj praksi - Analizira tehnologije izrade legura - Definiše opremu koja se koristi pri izradi legura - Rješava proračune šarže i ulivnog sistema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO VUKSANOVIĆ2x0
1P