Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Opisati uslove plastičnog tečenja materijala. 2. Odabrati metode za određivanja otpora deformaciji i primijeniti jedinačine za proračun otpora u zavisnosti od uticajnih faktora. 3. Identifikovati oblasti plastičnosti materijala za stabilno i nestabilno tečenje kod procesiranja deformacijom. 4. Sistematizovati procese deformacije i primijeniti preporučene metoda analize u zavisnosti od karakteristika materijala, oblika alata, kontaktnih uslova, kinematike i naponskih karakteristika. 5. Primijeniti postojeća tehnološka rješanja za planiranje faza i proračun naponsko-deformacionih veličina procesa valjanja, presovanja, vučenja, dubokog izvlačanje i posebnih postupka procesiranja deformacijom. 6. Raditi u timu i pripremiti tehnološki postupak za izabrani proces dobijanja proizvoda plastičnom deformacijom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ONLINE - Vježbe

ONLINE - Vježbe 20.05.

ONLINE - Vježbe 13.05.

ONLINE - Vježbe 06.05.

Online VJEŽBE - 29.04.