ZAŠTITA OKOLINE U PROCESNOJ INDUSTRIJI


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA TADIĆ
DRAGAN RADONJIĆ