PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni neophodne parametre značajne za procjenu uticaja - Prepoznaje važne faktore u životnoj sredini - Analizira značajne uticaje procesa zahvata na životnu sredinu - Analizira neophodne mjere zaštite životne sredine i monitoring - Prepoznaje značaj učešća javnosti u postupku procjene uticaja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S
DARKO VUKSANOVIĆ3x1
1S

Online predavanje

Online predavanje

Online predavanje, VI nedelja