Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Definiše ključne kategorije u oblasti voda pri planiranju održivog razvoja. 2. Objasni upravljanje vodama u slivnom području. 3. Definiše osnovne elemente integralnog upravljanja vodnim resursima. 4. Koristi stečena teorijska znanja pri izradi Vodoprivredne osnove. 5. Koristi zakonsku regulativu u procesima upravljanja vodama. 6. Ekološki edukativno djeluje u životnom i radnom okruženju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA TADIĆ2x1
1S+6P
2x1
1S+6P