Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ3x2
14B+10S+6P
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x2
14B+10S+6P
NADA BLAGOJEVIĆ2x1
14B+10S+6P

Popravni II kolokvijum- 12.12.2017 08:07

II kolokvijum

Nova objava - 24.10.2017 11:08