Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Definise vrste i značaj obnovljivih izvora energije -Definiše vrste i značaj skladištenja energije - Koristi zakonsku regulativu obnovljivih izvora energije - Definiše energetski potencijal i ekonomiju primjene pojedinih obnovljivih energetskih izvora - Prepozna probleme vezane za primjenu pojedine tehnologije u postojeće energetske sisteme -- Primijeni stečeno znanje u razvojno i naučno istraživanje u oblasti obnovljivih izvora energije - Primijeni stečeno znanje u razvojno i naučno istraživanje u oblasti skladištenja energije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANA MIŠUROVIĆ2x1
6B+1P
VESELINKA GRUDIĆ2x1
6B+1P