PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
21B
DARKO VUKSANOVIĆ3x1
21B