PROCESI EKSTRAKTIVNE METALURGIJE(ODAB.POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ
MIRA VUKČEVIĆ

Animacija Bajerovog procesa i elektrolitickog dobijanja aluminijuma