Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni mehanizam i kinetiku elektrodnih procesa 2. Objasni principe elektrohemijskih metoda (potenciometrija, polarografija, hronoamperometrija, ciklicna voltametrija, impedansna metoda) 3. Odabere eksperimentalnu metodu mjerenja zavisno od materijala i uslova primjene 4. Samostalno izvede elektrohemijski eksperiment 5. Samostalno analizira eksperimentalne rezultate 6. Primijeni stecena znanja u oblasti elektrohemijskog inzenjerstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELINKA GRUDIĆ