Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -ispita neka od najvažnijih svojstava keramičkih prahova i sinterovanih keramičkih materijala -razlikuje vrste keramičkih materijala -samostalno izvrši izbor keramičkog materijala za neku konkretnu primjenu -tumači rezultate ispitivanja strukture i fizičko-hemijskih svojstava keramičkih prahova i sinterovanih keramičkih materijala -objasni osobine i primjenu savremenih kompozitnih materijala

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ