Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Klasifikuje otpadne vode. 2. Objasni osnovne karakteristike različitih vrsta otpadnih voda. 3. Izabere tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda, na bazi teorijskih saznanja o osnovnim fizičko-hemijskim i biološkim postupcima prečišćavanja otpadnih voda. 4. Vrši kontrolu kvaliteta otpadnih voda. 5. Primijeni zakonsku regulativu iz oblasti otpadnih voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija