ORGANSKI OTPAD U PROIZVODNJI KAO SEKUNDARNA SIROVI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA3x1
3S
2x1
3S