Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ŠĆEPANOVIĆ
DRAGAN RADONJIĆ
STAMENKA RADOVIĆ