Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x1
19B+12P
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ4x1
19B+12P

Zbirni rezultati i predlozi ocjena

Rezultati popravnog završnog ispita

Konsultacije

Zbirni rezultati i predlozi ocjena

Rezultati završnog ispita

Konsultacije