Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi osnovnu matematičku terminologiju na engleskom jeziku koja se odnosi na brojeve, matematičke operacije, razlomke, korjen, stepen, logaritme, jednačine, nejednačine, matrice i funkcije; - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.3, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.3, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou B2.3.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
1B+1S+1P
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
1B+3P

Septembarski ispitni rok

Satnica završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum