MATEMATIČKO MODELIRANJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR2x1
1B+1S
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ3x1
1B+1S