Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu matematičku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti diferencijalne geometrije, topologije, vektorskih prostora i matematičke analize, - zna da na engleskom jeziku pročita složenije matematičke izraze, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
4S+1P
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
4S+1P

Septembarski ispitni rok

Popravni kolokvijum

Kolokvijum

Engleski jezik - vježbe

Engleski jezik - vježbe

Engleski jezik - vježbe