Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOŽOVIĆ4x1
2S