RAČUNARSKE NAUKE-DOKTORSKI ISPIT


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Koristi šira znanja iz oblasti računarskih nauka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENKO MOSUROVIĆ