UVOD U INFORMACIONE SISTEME


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
1P
ALEKSANDAR POPOVIĆ2x1
1P