TEORIJA VJEROVATNOĆE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
3B+1S+22P
SINIŠA STAMATOVIĆ3x1
3B+1S+22P