PERIFERIJE I INTERFEJSI


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije principe funkcionisanja elektronskih komponenti i računarskog sistema u cjelini. 2. Opiše osnovne hardverske i softverske komponente i arhitekturu savremenih računara. 3. Planira optimalnu konfiguraciju računara s obzirom na konkretnu primjenu. 4. Ovladava osnovama asemblerskog jezika za mikroprocesore Intelove familije x86. 5. Kreira jednostavne programe na asemblerskom jeziku. 6. Stečena znanja primjenjuju u rješavanju realnih problema remonta i korišćenja personalnih računara.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN ŠĆEPANOVIĆ