DISKRETNA MATEMATIKA 1


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi matematičku indukciju kao metod dokazivanja matimatičkih tvrđenja 2. koristi induktivan i deduktivan način konstrukcije diskretnih struktura 2. primjenjuje osnovne kombinatorne principe, 3. realne enumerativne probleme predstavlja i rješava primjenom linearnih rekurzija, 4. uočava objekte čiji se broj izražava kao Katalanov, Belov ili Stirlingov broj II vrste 5. vlada klasičnim kombinatornim metodama i koristi ih u ocjeni složenosti algoritama, teoriji brojeva, vjerovatnoći

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ1x1
21B+27S+5P
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ3x1
21B+27S+5P