TEHNOLOGIJA PROGRAMIRANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ4x1
1S+4P