LABORATORIJSKI PRAKTIKUM /ATOMSKA FIZIKA/


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: ++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće sposoban da: 1. prepozna kako posmatranje, eksperiment i teorija rade zajedno u otkrivanju fizičkog univerzuma; 2. eksperimentalno proveri teorije i zakone iz atomske fizike i odredi osnovne atomske konstante; 3. analizira eksperimentalne podatke i koristi statističke metode u prezentovanju rezultata; 4. razume principe rada osnovnih elektronskih uređaja koji se koriste u savremenoj fizičkoj laboratoriji; 5. primeni znanje za rad u savremenoj fizičkoj laboratoriji .

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOLJUB MIJOVIĆ3x1
1S