Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni suštine procesa u osnovnim oblastima atomske fizike; 2. primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja;. 4. upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija