ATOMSKA FIZIKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni suštine procesa u osnovnim oblastima atomske fizike; 2. primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja;. 4. upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARA ŠĆEPANOVIĆ