FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće sposoan da: 1.Razume probleme vezane za tzv “četvrto stanje materije“ ili plazmu; 2.Objasni fundamentalne fizičke procese i mehanizme koji upravljaju u stvaranju i gubitku naelektrisanih čestica u gasu; 3.Objasni i upoređuje karakteristike različitih laboratorijskih i kosmičkih plazmi; 4.Analizira i interpretira električna i optička merenja sa ciljem dijagnostikovanja parametara plazme; 5.Razume problem energije i mesto termonuklearne fuzije kao mogućeg energetskog izvora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOLJUB MIJOVIĆ4x1
1S
2x1
1S

Nova objava - 01.10.2018 12:47 Materijal