GRAVITO-AKUSTIČKI TALASI U PLAZMI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ4x1
1S