Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA ANTOVIĆ1x1
7S
SLAVOLJUB MIJOVIĆ1x1
7S
JOVAN MIRKOVIĆ1x1
7S
MARA ŠĆEPANOVIĆ1x1
7S