EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Definiše osnovne pojmove iz ekologije • Sticanje osnovnih znanja iz ekologije populacija • Osposobljenost za laboratorijska istraživanja iz autekologije životinja • Osposobljenost za terenska istraživanja iz autekologije životinja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x1
6S+1P
MILICA JOVANOVIĆ1x1
6S+1P
VLADIMIR PEŠIĆ2x1
6S+1P