ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE II


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ