MOLEKULARNA BIOLOGIJA II


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Objasni na koji način se reguliše akivnost gena • Opiše način geneze malignih tumora na molekularnom nivou • Opiše osnovne metode genetičkog inženjerstva i njihovu primjenu • Analizira etičke probleme vezane za primjenu metoda molekularne biologije • Objasni kloniranje organizama i njegov značaj • Opiše na koji način dolazi do oštećenja molekula DNK i na koji način se u ćeliji vrši popravka tih oštećenja • Objasni na koji način se matične ćelije mogu koristiti u regeneraciji tkiva • Kreira eksperiment i timski radi u laboratoriji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOSAVA POPOVIĆ2x1
6S+15P
DANKO OBRADOVIĆ3x1
6S+15P
1x1
6S+15P