UTICAJI AKVATIČNIH STRANIH I INVAZIVNIH VRSTA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ