Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije i prepoznaje osnovne pojmove u računarstvu; 2. poznaje teorijske osnove brojnih sistema i prevođenje brojeva iz sistema u sistem; 3. razumije načine predstavljanja osnovnih tipova podataka u računaru; 4. razumije teorijske osnove i koristi Bulove funkcije; 5. algoritamski rješava jednostavnije probleme; 6. implementira programe primjenom osnovnih programskih konstrukcija jezika Pascal

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK3x1
27B+3P
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
27B+3P

Online predavanja

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Raspored grupa za prvi kolokvijum

Online nastava