Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - procjeni značaj i ulogu izučavane grupe u određenom ekosistemu, - ocijeni mogućnost korištenja ekosistema i vrsta u akvakulturi, - analizira antropogeni uticaj na ihtiofaunu, - razumije metode u proučavanju ove grupe, - postavlja samostalno jednostavne eksperimente, - prenese stečeno znanje na učenike raznih nivoa obrazovanja,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO MARIĆ2x1
1S
1x1
1S