KONZERVACIONA BIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
4S
MILOJE SUNDIĆ2x1
4S
DANILO MRDAK3x1
4S