METODOLOGIJA NAUČNOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Kritički sagledava nauku i naučnu literaturu. • Razlikuje tipove naučnih radova • Upotrebljava stečena znanja za pisanje naučnih radova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PEŠIĆ2x1
5S+1P