TEŠKI METALI I ANTIOKSIDATIVNA ZAŠTITA BILJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE