MIKROBIOLOGIJA HRANE I BIOTEHNOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ3x1
3S
2x1
3S