Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije ponasanje betona i armiranog betona. 2. Primjeni znanje, tj. izvrsi proracun i dimenzionisanje AB elemenata prema granicnim stanjima nosivosti (grede, ploce i ostale medjuspratne konstrukcije) 3. . Primjeni znanje, tj. izvrsi proracun i dimenzionisanje AB presjeka prema glavnim naponima zatezanja za granicne uticaje transverzalnih sila i momenata torzije 4. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti nelinearne analize AB konstrukcija i preraspodjela stati~kih uticaja kod stati~ki neodre|enih AB elemenata 5. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti Teorije dopustenih napona

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA ĐURANOVIĆ
NINA SERDAR