Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta iz oblasti građevinarstva na nivou B2.1; demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta iz oblasti građevinarstva na nivou B2.1; postojeći vokabular proširi stručnim i polustručnim terminima iz oblasti građevinarstva; koristi jezičke vještine karakteristične za jezik struke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MILANOVIĆ2x0
8P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x0
8P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Engleski jezik I, rezultati kolokvijuma i završnog ispita