Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. objasni osnovne pojmove o fuidima (polja fizičkih veličina, fizička svojstva fluida, sile na fluide ), 2. objasni i primijeni postupke proračuna u statici fluida (jednačine ravnoteže, sile pritiska na površine, uzgon, stabilnost i plivanje tijela), 3. objasni i primijeni postupke proračuna u kinematici fluida (kretanje čestica tečnosti , strujnica, trajektorija, stacionarnost, jednolikost), 4. objasni i primijeni postupke i proračune u dinamici fluida (jednačina održanja količine kretanja , jednačina održanja kinetičke energije, Bernulijeva jednačina za idealnu i realnu tečnost , laminarno strujanje, turbulentni tok, otpori strujanju, proračun lokalnih i linijskih gubitaka energije, geodetska, pijezometarska i energetska linija), 5. Opiše različite hidrotehničke sistem (vodovodni i kanalizacioni sistemi, hidrotehičke građevine, sistemi za uređenje vodnog režima vodotoka i zaštitu od poplava) i objasni njihov način funkcionisanja i njihove veze s okruženjem

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA OSTOJIĆ1x1
41B+11S+10P
1x3
41B+11S+10P
GORAN SEKULIĆ2x1
45B+21S+10P

Rezultati ispita - Osnovi hidrotehnike- septembar konačno

Rezultati ispita - prvi septembarski rok

Završni ispit - pregled radova

Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike

Termin održavanja drugog kolokvijuma

Završni ispit - raspored po grupama