Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Izracuna zbir, proizvod i razliku matrica, inverznu matricu i rijesi matricnu jednacinu. 2. Primijeni Kroneker_- Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3. Objasni i primijeni osnovne pojmove iz vektorske algebre (skalarni, vektorski ,mjesoviti proizvod). 4. Izracuna korijen i stepen kompleksnog broja.. 5. Rjesava konkretne zadatke iz analiticke geometrije koji se odnose na jednacinu prave ,jednacinu ravni i skiciranje povrsi drugog reda metodom presjeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELA ŠUŠIĆ
VELIMIR ĆOROVIĆ
VELIBOR DOŠLJAK

Konačni rezultati

Preliminarni rezultati drugog septembarskog roka

Preliminarni rezultati 1. septembarskog roka

Korona rok - termin

Konačni rezultati

Preliminarni rezultati nakon popravnog završnog ispita