Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Crtežom jasno, precizno, jednoznačno i estetski prikladno predstavi predmet crtanja, kao i da nacrtani predmet/objekat zamisli u prostoru; 2. Vlada elementima tehničkog crteža, kao osnove za izradu projektne dokumentacije i samostalno ga crta i čita/razumije; 3. Grafički predstavi 3D objekte i detalje koristeći standarde i pravila tehničkog crtanja, uz pomoć klasičnog pribora ili računara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ

Dani nauke i inovacija - 29.09.2022 15:59

Promijenjen termin ispita - 08.09.2022 19:45

Rezultati ispita - 07.09.2022 11:54

Termin ispita - 02.09.2022 22:35

Predlog ocjena - 08.02.2022 23:48

Rezultati završnog ispita - 15.01.2022 16:30