Semestar: 3
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije i procjenjuje hardverske i softverske komponente savremenih personalnih računara 2. Samostalno koristi programe iz paketa Microsoft Office 3. Objasni osnovne koncepte povezivanja računara u mreže i Interneta 4. Skicira osnovne korake u projektovanju informacionih sistema manje i srednje složenosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ1x0
1P
2x0
1P

Konačne ocjene

Završni ispit

Predlog ocjena

Predavanja_petak 26.10.2018

Domaći zadatak - excel 2

Domaći zadatak - excel

Zadaci za vježbu ER

Filterisanje podatak Excel

Primjeri kolokvijuma Excel

ECTS katalog