GRAĐEVINSKA MEHANIKA I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student je usvojio teoriju statike i njenu primjenu na konkretne građevinske probleme. Student je usvojio osnovne koncepte statike, osnovne zakone i teoreme značajne za obrazovanje građevinskih inženjera.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK3x3
107B+26P
OLIVERA JOVANOVIĆ3x1
107B+26P

Konačni poeni, ocjene

Rezultati

Rezultati i obavještenje

Obavještenje

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati, završni ispit