Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim znanjima iz programa MS Word i MS Excel; 2. Izradi prezentaciju korišćenjem programa MS PowerPoint; 3. Koristi programski paket za komjuterski dizajn u građevinarstu AutoCAD; 4. Razumije primjenu nekih programskih paketa za građevinarstvo (Tower, SAP itd.).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ