SAOBRAĆAJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
3S
2x1
3S