HIDRAULIKA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Se upozna sa prelivima I prelivnim evakuacionim organima 2. Se upozna sa prelivanjem preko brane, sa prelivom sa ski skokom i sa slapištem 3. Proračina kružni odnosno šahtni preliv 4. Proračuna bočni I sifonski preliv 5. Metodom karakteristika riješi hidraulični udar

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEČAN IVANOVIĆ